Destynacje

Najciekawsze regiony Polski, główne miasta Polski od północy poprzez Polskę centralną aż po samo południe : Gdańsk, Toruń, Poznań, Wrocław, Kraków, Zakopane

Organizujemy zwiedzanie udostępnionych terenów i obiektów byłych obozów Auschwitz i Auschwitz II Birkenau.

Organizujemy wycieczki do czynnej wciąż Kopalni Soli w Wieliczce, miejsca po byłych wydobyciach są udostępnione do zwiedzania.

Zwiedzanie dzielnicy Kazimierz z licencjonowanym przewodnikiem, miejsce szczególne zostało bowiem ukształtowane przez bliskie kilka wieków trwające sąsiedztwo chrześcijańsko – żydowskie.